Muistikka-seurantavälineen esittelyvideo

Muistikka seurantaväline

Muistikka uppföljningsverktyg

Kuva Muistikka seurantaväline -lomakkeesta ja oppaasta.


Varhaisen tunnistamisen väline kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa. On tärkeää, että muistisairaudesta johtuvat oireet eivät jää huomioimatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi.

Kehitysvammaisen muistisairaus ei johdu pelkästään siitä, että he vanhenevat tai kuuluvat suurentuneen riskin ryhmään.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisenaan sovellu suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).

Varjhasien tunnistamisen malli kaavio