Muistikka-seurantavälineen esittelyvideo

Muistikka seurantaväline

Muistikka uppföljningsverktyg


Varhaisen tunnistamisen väline kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa. On tärkeää, että muistisairaudesta johtuvat oireet eivät jää huomioimatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi.

Kehitysvammaisen muistisairaus ei johdu pelkästään siitä, että he vanhenevat tai kuuluvat suurentuneen riskin ryhmään.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisenaan sovellu suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).