Tietoa ja tukea

Toimiva muisti on tärkeä osa toimivaa arkea: Tätä hetkeä, menneisyyttä ja tulevaa.

Jokaisella meistä on kokemuksia muistin pettämisestä. Toistuessaan unohtaminen ja muistihäiriöt herättävät kysymyksiä ja huolta siitä, mistä ongelmat johtuvat.

Suurimmalla osalla meistä unohtamisen taustalla on kiirettä, väsymystä ja keskittymisen tai motivaation puutetta. Osalla kuitenkin ongelmat johtuvat etenevästä muistisairaudesta. Silloin on tärkeää saada ajoissa asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta.

Vuosittain etenevän muistisairauden diagnoosin saa yli 14 500 suomalaista. Kaikkiaan sairastuneita on Suomessa lähes 193 000. Kenenkään ei pitäisi jäädä sairautensa kanssa yksin.

Muistiliiton sivuilta löydät tietoa muistista, aivoterveydestä ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä. Tietoa löytyy myös muistisairauksien hoidosta, kuntoutuksesta sekä edunvalvonnasta.

Terveillä elämäntavoilla voidaan tehokkaasti pienentää muistisairauden riskiä ja siirtää sairauden puhkeamista pidemmälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine ovat merkittäviä riskitekijöitä muistisairauksiin sairastumiseen. Kukin yksittäinen riskitekijä tuplaa riskin, ja kaikki kolme kuusinkertaistavat riskin verrattuna henkilöön, jolla ei ole yhtään riskitekijää.

Tietoa ja tukea -valikon alavalikosta löydät lisätietoa ja neuvoa sairauden kohdatessa.