Hankkeet

Pohjois-Savo Muisti ry on haluttu yhteistyökumppani. Yhdistys on toteuttanut useita Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)-rahoitteisia kehittämishankkeita toimialueellaan.

Yhdistys on ollut mukana myös maakunnallisissa EU -hankkeissa, joissa on kehitetty
muistisairaan ihmisen palveluita ja hoitoa.

Pohjois-Savon Muisti ry tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten, esimerkiksi Savon ammattiopiston,
Savonia-ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Muistikka

Muistikka- hanke (2016-2018) oli STEA:n rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustushanke.

Muistikka-hankeen logo

Hankkeessa kehitettiin MUISTIKKA varhaisen tunnistamisen malli kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen. Muistikka-hanke tuotti myös tiedotusmateriaalia ja työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa kuten suomennutti NTG-EDSD -seulontavälineen.

Toiminta kohdistui ikääntyviin kehitysvammaisiin henkilöihin, joilla on muistiongelmia tai muita oireita, jotka viittaavat muistisairauksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Savon Vammaisasuntosäätiö (Savas), Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala) ja Savon ammattiopisto (Sakky). Yhteistyötä tehtiin myös muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kuten Kehitysvammaliiton kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Varhaisen tunnistamisen mallin ja lomakkeet löydät sivuiltamme.

Projektipäällikkö Maria Erikssonin kasvokuva

Projektipäällikkö
Maria Eriksson

Muistiohjaaja Kaiva Vallan kasvokuva

Muistiohjaaja
Kaija Valta

 

Elä unoha evväitä ja Muistin eväät

Elä unoha evväitä -
projektissa (2014-2017) selvitettiin muistisairaiden ihmisten ja heitä hoitavien omaisten ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia, ja ohjattiin heidät monipuolisen ruuan lähteille ruokatottumukset ja -mieltymykset yksilöllisesti huomioiden.


Elä unoha evväitä hankkeen logo. Valkoinen kukko, jolla punainset heltat ja päällä harmaa liivi. Kukko kantaa tarjotinta, jolla voileipä ja maitolasi. Kukon vasemmalla puolella teksti Elä unoha evväitä ja kolme kukon jalanjälkeä tekstin alla.


Muistisairaita läheisiään hoitaville omaisille järjestettiin ruokakursseja ja annettiin vinkkejä maistuvan, helposti toteutettavan kotiruuan valmistamiseen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille annettiin työvälineitä hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Elä unoha evväitä -projektin yhteistyökumppaneina olivat Kuopion kaupunki, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Savon Martat ry, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto.

Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla -hanke vuosina 2018-2019 oli jatkumoa Elä unoha evväitä -projektille. Muistin eväät -hankkeen yhteistyökumppani oli Kuopion kaupunki.

Hanke jatkoi hyvää ravitsemusta tukevan tiedon ja käytännön ohjauksen levittämistä. Pyrkimyksenä oli toimia kotona asuvan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteena oli juurruttaa monialainen Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli osaksi kunnan kotihoidon työtä. Toimintamalli on apuna, kun kotihoidon ammattilainen arvioi ja havainnoi muistisairaan ihmisen ravitsemustilaa, ravinnonsaantia ja ravitsemushoidossa huomioitavia taustatekijöitä, jotta kotona asuminen mahdollistuisi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarjottiin hankkeessa työvälineitä muistisairaan ihmisen ravitsemusohjaukseen.

Hanke tuotti paljon materiaalia hyvän ravitsemuksen tueksi. Löydät oppaat sivuiltamme.

Hankkeet toimivat yhdistyksemme toiminta-alueella Pohjois-Savossa. Niitä rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Projektipäällikkö Tarja Puustisen kasvokuva

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi
Tarja Puustinen

 

Ylä-Savon Vakka -hanke

Ylä-Savon Vakka-hanke (2019-2021) koordinoi yhdistyskenttää Ylä-Savon alueella. Hankkeen toiminta on suunnattu yhdistystoimijoille ja yhdistysten toiminnan piirissä oleville ja sitä tarvitseville kuntalaisille. Toimintaa järjestetään niin Yhdistystalolla Iisalmessa, kuin Ylä-Savon kunnissa.

Ylä-Savon Vakka- hankkeen logo

STEAn avustusehdotus vuoden 2024 STEA-avustuksista on valmistunut ja luovutettu sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyyn. Avustusehdotuksessa on myös esitys Vakan jatkorahoituksista vuosille 2024-26.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista todennäköisesti tammi–helmikuussa 2024.

Hankkeen toimintaa hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry ja rahoittaa STEA.

Ylä-Savon Vakka:

  • Kehittää yhdistysten toimintaa ja osaamista
  • Aktivoi yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja luo mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
  • Tukee yhdistysten vapaaehtoisia toiminnassa
  • Ohjaa yläsavolaisia kuntalaisia yhdistysten toiminnan piiriin
  • Etsii syrjäytymisvaarassa olevia kuntalaisia ja ohjaa heitä yhdistysten toiminnan pariin
  • Pyrkii juurruttamaan Ylä-Savon Vakan toiminnan