Kehittämistoiminta

Pohjois-Savo Muisti ry on haluttu yhteistyökumppani. Yhdistys on toteuttanut useita Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)-rahoitteisia kehittämishankkeita toimialueellaan.

Pohjois-Savon Muisti ry on ollut mukana myös maakunnallisissa EU -hankkeissa, joissa on kehitetty muistisairaan ihmisen palveluita ja hoitoa.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten, esimerkiksi Savon ammattiopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Elä unoha evväitä ja Muistin eväät

Elä unoha evväitä -projektissa (2014-2017) selvitettiin muistisairaiden ihmisten ja heitä hoitavien omaisten ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia, ja ohjattiin heidät monipuolisen ruuan lähteille ruokatottumukset ja -mieltymykset yksilöllisesti huomioiden. Lisäksi muistisairaita läheisiään hoitaville omaisille järjestettiin ruokakursseja ja neuvottiin maistuvan, helposti toteutettavan kotiruuan valmistamisessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille annettiin myös työvälineitä hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Elä unoha evväitä -projektin yhteistyökumppaneina olivat Kuopion kaupunki, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Savon Martat ry, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto.

Hankkeita rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla -hanke vuosina 2018-2019 oli jatkumoa Elä unoha evväitä -projektille. Muistin eväät -hankkeen yhteistyökumppani oli Kuopion kaupunki.

Hanke jatkoi hyvää ravitsemusta tukevan tiedon ja käytännön ohjauksen levittämistä. Pyrkimyksenä oli toimia kotona asuvan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteena oli juurruttaa monialainen Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli osaksi kunnan kotihoidon työtä. Toimintamalli on hyödyksi, kun kotihoidon ammattilainen arvioi ja havainnoi muistisairaan ihmisen ravitsemustilaa, ravinnonsaantia ja ravitsemushoidossa huomioitavia taustatekijöitä, jotta kotona asuminen mahdollistuisi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarjottiin hankkeessa työvälineitä muistisairaan ihmisen ravitsemusohjaukseen. Hanke tuotti myös paljon materiaalia hyvän ravitsemuksen tueksi. Löydät oppaat sivuiltamme.

Hanke toimi yhdistyksemme toiminta-alueella Pohjois-Savossa. Hanketyötä tuki Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi
Tarja Puustinen

Elä unoha evväitä hankkeen logo. Valkoinen kukko, jolla punainset heltat ja päällä harmaa liivi. Kukko kantaa tarjotinta, jolla voileipä ja maitolasi. Kukon vasemmalla puolella teksti Elä unoha evväitä ja kolme kukon jalanjälkeä tekstin alla.

Muistikka

Muistikka- hanke oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustushanke vuosina 2016-2018.

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen. Muistikka tuotti tiedotusmateriaalia ja työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa.

Toiminta kohdistui ikääntyviin kehitysvammaisiin henkilöihin, joilla on muistiongelmia tai muita oireita, jotka viittaavat muistisairauksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS), Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala) ja Savon ammattiopisto (Sakky). Yhteistyötä tehtiin myös muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Varhaisen tunnistamisen mallin löydät myös sivuiltamme.

Projektipäällikkö Maria Eriksson

Muistiohjaaja Kaija Valta