Varhaisen tunnistamisen väline kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen

Kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosointi on usein haastavaa.

On kuitenkin tärkeää, että muistisairaudesta johtuvat oireet eivät jää huomaamatta kehitysvammaisuuden ja/tai ikääntymisen vuoksi.

Kehitysvammaisen muistisairaus ei johdu pelkästään siitä, että he vanhenevat tai kuuluvat suurentuneen riskin ryhmään.

Yleisesti käytössä olevat muistitestit (Cerad, Mini-mental) eivät sellaisenaan sovellu suuremmalle osalle kehitysvammaisista henkilöistä (testejä voi soveltaen kokeilla lievästi kehitysvammaisille).

Muistikka-hanke kehitti MUISTIKKA -varhaisen tunnistamisen mallin kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen. Hanke tuotti myös muuta tiedotusmateriaalia ja työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa kuten suomennutti NTG-EDSD -seulontavälineen.Muistikka-seurantavälineen esittelyvideo

Muistikka seurantaväline

Muistikka uppföljningsverktyg

Muistikka-seurantavälineen lomakkeen ja oppaan kuvat.