Turvallinen arki -tietopankki

Turvallinen arki -tietopankki on suunniteltu muistisairauteen sairastuneille henkilöille, muistisairaan läheisille, ikääntyneille puolisoille ja ammattihenkilöstölle.

Tarkoitus on, että tietopankista löytyvät helposti turvallisuusratkaisut ja apuvälineet juuri muistisairauden näkökulmasta. Tietopankki auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheistään suunnittelemaan ja rakentamaan sairastuneelle turvallista tulevaisuutta.

Muistiliiton Tietopankkiin

Apuvälineitä muistihäiriöisille

Muistihäiriöisille ja heidän omaisilleen on valitettavan vähän tietoa apuvälineistä, joilla tukea ajattelua, muistia ja oppimista. Oikein valitut apuvälineet tukevat muistisairaan aktiivisuutta ja itsenäisyyttä luomalla turvaa ja varmuutta päivittäiseen toimintaan. Apuvälineet auttavat myös omaista hoitotyössä.

Yleisimpiä käytössä olevia kognitiivisia toimintoja tukevia apuvälineitä ovat muun muassa sähköinen kalenteri, helppokäyttöinen puhelin, sähköinen lääkerasia sekä uusimpana GPS-paikannuslaite.

Apuvälineet sinänsä voivat olla helppokäyttöisiä, edullisia ja jokaisen ulottuvilla olevia kuten avaimet kaulanauhassa, nimi- ja osoitekyltti, muistikirja, muistilaput tai puhelin, jossa näppäimet erottuvat selvästi.

Toisaalta löytyy myös apuvälineitä, joiden hankinta maksaa tai vaatii erityistoimenpiteitä käyttöönotossa. Tällaisia apuvälineitä ovat muun muassa liesivahti, mukana kulkeva GPS-paikannuslaite, kulunvalvontajärjestelmä, paloasemalle hälyttävä palovaroitin, puhuva rannekello, turvakamera tai sänkyvahti, joka hälyttää kun henkilö nousee sängystä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ikäinstituutti ja ympäristöministeriö julkaisivat syksyllä 2018 uuden ympäristöoppaan ja pikaoppaan:

  • Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin - pikaopas (pdf)
  • Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö - Ympäristöopas 2018 (pdf)

Ikätalo.fi on verkkopalvelu, joka auttaa arjessa ja terveyden ylläpidossa. Palvelu on suunniteltu yli 65 -vuotiaille ja heidän läheisilleen.

Ikätalo on rakennettu yhdessä erikoissairaanhoidon, perustason sosiaalipalvelujen, kolmannen sektorin ammattilaisten ja ikääntyneiden kanssa.