Turvallinen arki -tietopankki

Turvallinen arki -tietopankki on suunniteltu muistisairauteen sairastuneille henkilöille, muistisairaan läheisille, ikääntyneille puolisoille ja ammattihenkilöstölle.

Tarkoitus on, että tietopankista löytyvät helposti turvallisuusratkaisut ja apuvälineet juuri muistisairauden näkökulmasta. Tietopankki auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheistään suunnittelemaan ja rakentamaan sairastuneelle turvallista tulevaisuutta.

Tietopankkiin tästä

Arjen apuvälineitä

Apuvälineitä muistihäiriöisille

Muistihäiriöisille ja heidän omaisilleen on valitettavan vähän tietoa apuvälineistä, joilla tukea ajattelua, muistia ja oppimista. Oikein valitut apuvälineet tukevat muistisairaan aktiivisuutta ja itsenäisyyttä luomalla turvaa ja varmuutta päivittäiseen toimintaan. Apuvälineet auttavat myös omaista hoitotyössä.

Yleisimpiä käytössä olevia kognitiivisia toimintoja tukevia apuvälineitä ovat muun muassa sähköinen kalenteri, helppokäyttöinen puhelin, sähköinen lääkerasia sekä uusimpana GPS-paikannuslaite.

Apuvälineet sinänsä voivat olla helppoja, halpoja ja jokaisen ulottuvilla olevia kuten avaimet kaulanauhassa, nimi- ja osoitekyltti, muistikirja, muistilaput tai puhelin, jossa näppäimet erottuvat selvästi. Toisaalta löytyy myös apuvälineitä, joiden hankinta maksaa tai vaatii erityistoimenpiteitä käyttöönotossa.

Tällaisia ovat muun muassa liesivahti, mukana kulkeva GPS-paikannuslaite, kulunvalvontajärjestelmä, paloasemalle hälyttävä palovaroitin, puhuva rannekello, turvakamera tai sänkyvahti, joka hälyttää kun henkilö nousee sängystä.


KÄKÄTE - Käyttäjälle kätevä teknologia

2010-2014

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä toteuttaneet viisivuotisen KÄKÄTE-projektin. Projektissa selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Hanketta rahoitti RAY .

Projektin ensisijaisina päämäärinä olivat ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja heidän kanssaan työtä tekevien työn helpottaminen. Käyttäjälähtöisyyden ja -ystävällisyyden lisäämiseksi projektissa kehitettiin keinoja, joilla käyttäjien ääni saadaan entistä vahvemmin kuuluviin. Kehittämisen painopisteitä olivat ikäihmisten turvallisuus ja osallisuus.

Vanhustyön toimijoiden ja teknologiaosaajien hyvällä yhteistyöllä olemassa olevaa teknologiaa pystytään hyödyntämään nykyistä laajemmin. Kehittämistyön lähtökohtana ovat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet.

Lue lisää