Hyödyllisiä sivustoja

 • muistiliitto.fi
 • muistimatka.fi Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka-väline tarjoaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, muistisairaalle henkilölle sekä hänen läheisilleen keinoja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa
 • sumut.fi (Suomen muistiasiantuntijat ry)
 • Memo-lehti (Suomen muistiasiantuntijat ry:n lehti)
 • kaypahoito.fi (muistisairauksien käypähoitosuositus)
 • Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu. Sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.
 • digi- ja väestötietovirasto (esimerkiksi tietoa edunvalvonnan vaihtoehdoista)
 • Omissa käsissä -kampanja nostaa edunvalvontavaltuutuksen esiin kymmenien suomalaisten organisaatioiden voimin. Paljon tietoa edunvalvontavaltuutuksesta.
 • Ylen Digitreenit-sivusto; Erilaisia materiaaleja digitaitojen harjoittelemiseen
 • Muisti- ja ikäystävällinen yritys -opas: Arjen onnistuneet kohtaamiset tukevat muistisairaan toimintakykyä ja sen säilymistä sekä antavat kokemuksen pärjäämisestä ja arvostetuksi tulemisesta. Muisti- ja ikäystävällinen yritys -toimintamalli on kehitetty Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa vuosina 2017–2019.

Aivojumppaa ja virikemateriaaleja

 • Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja.
 • Papunet, apuvälineitä selkeään ja saavutettavaan viestintään
 • Ryhmärenki - materiaaleja ryhmille ja ohjaajille ja myös omaan käyttöön
 • Vahvike - avoin, maksuton ja pysyvä aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen mm. palvelutaloissa, hoivakodeissa, erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa sekä yksityiskodeissa
 • Vieraile museossa kotisohvallasi Virtuaalimuseon kautta
 • Suomen mielenterveys ry (Mieli ry) Hyvän mielen metsäkävelyt virtuaalisesti

Iäkkäiden terveysliikuntaa

Käypä hoito -suositukset