Hyödyllisiä sivustoja

  • muistiliitto.fi
  • sumut.fi (Suomen muistiasiantuntijat ry)
  • muistimatka.fi Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistimatka-väline tarjoaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, muistisairaalle henkilölle sekä hänen läheisilleen keinoja vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa.
  • Memo-lehti (Suomen muistiasiantuntijat ry:n lehti)
  • kaypahoito.fi (muistisairauksien käypähoitosuositus)
  • digi- ja väestötietovirasto (tietoa edunvalvonnan vaihtoehdoista)