Merkittävä läpimurto muistihäiriöiden ehkäisyssä

23.07.2014

17.7.2014

Tarjoamalla elintapaohjausta ja kiinnittämällä monipuolisesti huomiota terveellisiin elintapoihin, muistiharjoitteluun sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan voidaan pienentää muistihäiriöiden riskiä ja parantaa iäkkäiden henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima FINGER-tutkimus. 

FINGER on kansainvälisesti ensimmäinen muistisairauksien ehkäisyyn pyrkivä laaja ja  pitkäkestoinen tutkimus.  Sen tuloksia pidetään erittäin rohkaisevina ja positiivisina. Tutkimusryhmän johtaja, professori Miia Kivipelto esitteli tulokset vastikään Kööpenhaminassa järjestetyssä kansainvälisessä muistisairauksia käsittelevässä konferenssissa (Alzheimer's Association International Conference).

Tehostettu elintapaohjaus ehkäisee muistihäiriöitä

FINGER-tutkimukseen osallistui 1260 kotona asuvaa 60–77-vuotiasta henkilöä, joilla oli kohonnut riski sairastua muistisairauteen. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, josta toiselle ryhmälle annettiin tavanomaista elintapaneuvontaa ja toiselle tehostettua elintapaohjausta kahden vuoden ajan.

Tehostettuun elintapaohjaukseen sisältyi ravitsemusneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaa. Tehostetun elintapaohjelman tavoitteena oli kohentaa osallistujien elintapoja monipuolisesti ja saada aikaan kokonaisvaltainen muutos.

Pääjohtaja Juhani Eskola pitää tärkeänä, että muistihäiriöiden ennaltaehkäisy voidaan nostaa muiden kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyn joukkoon. Muistihäiriöiden ehkäisyllä olisi suuri vaikutus yksilölle mutta myös koko kansanterveydelle.

FINGER-hankkeen tutkimusryhmän johtajan, professori Miia Kivipellon mukaan tutkimusryhmien välillä ollut ero oli huomattava jo kahden vuoden intervention jälkeen. Tehostetun elintapaohjauksen hyödyt olivat havaittavissa niin muistin kuin muidenkin ajattelutoimintojen kohdalla. Osallistujien kokemukset ohjauksesta olivat erittäin positiivisia.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa olennaista

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan positiiviset vaikutukset tukevat uusien interventioiden ja jatkotutkimuksen kehittämistä. Miia Kivipellon mukaan oli todella positiivista nähdä, että jo kahden vuoden elintapainterventio paransi merkittävästi muistitoimintoja, ja tämä näkyi myös vanhemmissa ikäryhmissä. Ennaltaehkäisy ei ole siis koskaan liian myöhäistä.

Muistitoimintojen lisäksi seurattiin osallistujien masennusoireita, sydän- ja verisuonitauteja ja niiden riskitekijöitä, elämänlaatua, terveyspalveluiden käyttöä sekä osalle tutkittavista tehtävissä aivojen magneettikuvauksissa ja PET-kuvauksessa todettuja muistihäiriöihin liittyviä muutoksia.

Seuranta jatkuu viisi vuotta

FINGER-tutkimus jatkuu siten, että tähän mennessä mukana olleita kahta verrokkiryhmää seurataan vielä viiden vuoden ajan. Jatkoseurannan aikana selvitetään erityisesti intervention vaikutuksia Alzheimerin taudin ilmaantumiseen sekä muun muassa elämänlaatuun ja toimintakykyyn.  Lisäksi tehdään kustannusvaikuttavuusanalyysi.

Muistisairauksien ennaltaehkäisy on saanut lisääntyvää huomiota väestön ikääntyessä. FINGER-tulokset tuovat tukea sille, että muistihäiriöitä voidaan ainakin osittain ehkäistä. Tutkimus tarjoaa myös käytännönläheisen mallin, jota voi tulevaisuudessa soveltaa muistisairauksien ehkäisyssä.

FINGER-tutkimus

FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima tutkimus, jota ovat tehneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Karolinska Institutet (Ruotsi).  Tutkimus on saanut rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, La Carita säätiöltä, Novo Nordisk säätiöltä, Kansaneläkelaitokselta, Juho vainio säätiöltä,  Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Alzheimer's Research and Prevention Foundation, Alzheimer Association.

Lisätietoja

Juhani Eskola
Pääjohtaja
THL
puh. 040 771 0597

Miia Kivipelto
Tutkimusryhmän johtaja, professori
THL, Karolinska Insitutet
puh. +46-73-9940922
etunimi.sukunimi@ki.se

Tiia Ngandu
tutkimuksen koordinaattori
THL
puh. 029 524 7716
etunimi.sukunimi@thl.fi

20.04.2019Kysely muistisairaille ja omaisille sosiaali- ja terveyspalveluista
20.02.2019Muistikukko 1/2019
31.12.2018Muistikukko 4/2018
05.09.2018MuistiKukko 3/2018
03.08.2018Haemme vertaistoiminnan ohjaajaa Iisalmeen
26.02.2018Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
09.11.2017Muistisairas on vaikeavammainen
31.10.2017Yhdistyksen syyskokous
05.09.2017Muistikukko 3/17
16.08.2017TERVETULOA seminaariin
28.07.2017Syksyn tapahtumia päivitetty
30.06.2017Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen
09.06.2017Maailman terveysjärjestö lanseeraa maailmanlaajuisen muistiohjelman
23.05.2017Järjestöjen asemaa vahvistetaan uudessa valinnanvapaus- mallissa
23.05.2017Muistiliitto mukana Kuntoutusverkoston kannanotossa monialaisen kuntoutuksen puolesta
23.05.2017Muistisairaat erikoishuomioon kotihoidossa
09.05.2017THL: Muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa puutteita - katso oman kuntasi tilanne
20.04.2017Muistiaktiivit
18.04.2017Muistiliitto Vammaisfoorumin jäseneksi
22.03.2017Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty
22.03.2017Muistikukko 1/2017
10.03.2017Pohjois-Savon Muisti ry kevätkokous
14.02.2017Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty
13.02.2017Tavoitteena muistiystävällinen Suomi!
25.01.2017KUTSU Sinulle työikäinen, jolla on todettu muistisairaus
05.01.2017Muistisairaus ja omannäköinen elämä ? mahdollinen yhtälö!
20.09.2016Maailman Alzheimer-raportti 2016 (ADI) julkaistu
20.09.2016Muistikukko 3/2016
08.07.2016MUISTIKONFERENSSI 2016
03.06.2016Muistikukko 2/2016
05.05.2016Eduskunnassa lakialoite edunvalvontaan liittyen
05.05.2016Muistiliiton kanta omais- ja perhehoitoon
05.05.2016Muistiranneke tuo turvaa omannäköiseen elämään
11.04.2016MuistiKukko 1/2016
02.03.2016Tee edunvalvontavaltuutus pahan päivän varalle
19.02.2016Uutta materiaalia hyödynnettäväksi vammaispalveluista
10.02.2016Kliininen lääketutkimus Alzheimerin tautiin liittyvän levottomuuden hoidosta, etsimme tutkimushenkilöitä
10.02.2016Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS
05.02.2016VASTAA KYSELYYN VERTAISTUESTA
05.02.2016MUISTINEUVO - tukipuhelin
05.02.2016VASTAA KYSELYYN: Muistiliitto selvittää työikäisten muistisairaiden kokemuksia osallisuudesta
23.12.2015VUODENVAIHTEEN AUKIOLOAIKAMME
22.12.2015MuistiKukko 4/2015
21.12.2015Rauhallista Joulunaikaa ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
07.12.2015Muistathan Pikkujoulut 16.12. Kunnonpaikassa!
16.11.2015Pikkujoulut keskiviikkona 16.12.2015
17.09.2015Muistikukko 3/2015
03.09.2015Maailman Alzheimer-päivän tapahtuma
03.09.2015Muistiviikon ympärillä tapahtuu
26.08.2015Ilmoittaudu muhvityöpajaan
26.08.2015Tuuvistettyä tietoa hoitotahdosta ja edunvalvonnasta
12.08.2015PIRSSILLÄ PITÄJILLE 17.8. ja 19.8.
28.07.2015Keskustelupalsta avattu - tervetuloa vaihtamaan ajatuksia virtuaalisesti!
22.07.2015Muistiluotsin Naisten ryhmä - tule mukaan!
02.07.2015UUSI TOIMIPISTE IISALMEEN!
30.06.2015Kokeile aivotreeniä!
28.06.2015HYPISTELYMUHVEJA MUISTILUOTSISSA
09.06.2015Kuntosaliryhmään etsitään ohjaajaa
09.06.2015Muistikukko 2/2015 on ilmestynyt
09.06.2015Uusi vertaiskurssi tulossa työikäisille
06.05.2015Tilaa vuokrattavana
06.05.2015Kunta.net tietoa Hoitotarvikejakelusta
06.05.2015Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset
19.03.2015MuistiKukko 1_2015
17.03.2015Elä unoha evväitä
17.03.2015Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee
17.03.2015Neurologisesti vammaiset ja sairaat ihmiset jäävät ilman asianmukaista palvelusuunnitelmaa
06.02.2015Muistiliitto on julkaissut uuden esitteen työiässä sairastuneelle
27.01.2015VÄITE: Muistisairaita potilaita rajoitetaan hoidossa turhaan
26.01.2015Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärä vähenee
15.01.2015Dementia sotkee perinnönjakoja ? testamentteja julistettu pätemättömiksi
14.01.2015Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi
19.12.2014Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2015
16.12.2014MUISTIKUKKO 4_2014
24.11.2014Siilinjärvellä vuoden 2014 laatuterveyskeskus
20.11.2014Sopeutumisvalmennus on muutosten edessä
20.11.2014Omaishoitajille lisää terveystarkastuksia
19.11.2014VÄLITÄ TUNNE Uusi opas
14.11.2014Väitöstutkimus: Vanhusten kotihoitoa pitäisi uudistaa Juttuseurakin on tärkeää
05.11.2014Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikkö hakee tutkimushenkilöitä
21.10.2014Suurista laivoista
21.10.2014MUISTIKUKKO 3_14
07.10.2014Saako muistisairaita etsiä henkilöpaikantamilla? "Käyttöä totuteltava ajoissa"
06.10.2014Eläkeiän nosto toisi Alzheimer-potilaat työterveyteen
02.10.2014Uutta tietoa Huntingtonin taudin varhaisvaiheesta
02.10.2014Muisti pätkii töissä ? testaa oletko riskiryhmässä
26.09.2014Muistitestiin meneminen on ikäihmiselle kova paikka
19.09.2014Eläkeiän nosto toisi Alzheimer-potilaat työterveyteen
19.09.2014Varmista välkky vanhuus ? haasta aivoja arjessa
19.09.2014Muistisairaiden ja läheisten kannanotto 19.9.2014Kuka omistaa elämäni?
19.09.2014Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen etenee ? muistisairaiden hoitokäytäntöön muutoksia
19.09.2014Muistisairaiden ääni kuuluviin yhteiskunnassa ? Muistiliitto kehottaa välittämään
19.09.2014Vakuuttavaa tietoa muistisairauden riskin pienentämisestä
11.09.2014Uusi Muistikukko on ilmestynyt
10.09.2014Valtakunnallinen Muistiviikko viikko 38
24.07.2014Elintavoilla voi parantaa muistia iäkkäänäkin. Miljoonat dementiatapaukset voidaan estää
23.07.2014Merkittävä läpimurto muistihäiriöiden ehkäisyssä
18.07.2014Liikkumalla ehkäiset muistisairauksia; Sari Sarkomaa
18.07.2014Hyvä ruokavalio auttaa muistisairaita

Näytä lisää »