Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty

14.02.2017
www.muistiliitto.fi

Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty

Muistisairauksien Käypä hoito -suositus on päivitetty, ja se huomioi nyt aiempaa laajemmin lääkkeettömän hoidon. Suosituksen päivityksessä on huomioitu tuore tutkimustieto sekä diagnostiikan ja hoitomuotojen kehitys. Aiempi suositus oli vuodelta 2010.

Muistisairaiden ihmisten määrä

Muistisairaiden ihmisten määrä kasvaa väestön ikääntyessä, joten määrät ovat huomattavasti vuoden 2010 suosituksessa esitettyjä suuremmat. Suomessa on muistisairaita ihmisiä arviolta 193 000, ja heistä noin 93 000 vähintään sairauden keskivaikeassa vaiheessa. Vuosittain muistisairauksiin sairastuu noin 14 500 suomalaista.

- Muistiliitto otti nämä Käypä hoito -suositukseenkin nyt päivitetyt luvut käyttöön jo vuonna 2015. Isompi muutos uudessa suosituksessa onkin niiden henkilöiden määrä, joiden tiedonkäsittely, kuten muistitoiminnot, on lievästi heikentynyt, sanoo Muistiliiton asiantuntija Kirsti Kuusterä.

Uuden suosituksen mukaan tiedonkäsittelyn heikentymistä on jo 200 000 suomalaisella. Vuoden 2010 suosituksessa määrän arveltiin olevan 120 000. Lievällä kognitiivisella heikentymällä tarkoitetaan tiedonkäsittelyoireita, mutta ei (vielä) varsinaista toimintakyvyn heikentymistä. Kyseessä ei ole sairaus, vaan oireyhtymä, jonka syyt ja oireiden kokonaisuus vaihtelevat. Heikentymä voi kuitenkin edetä kohti etenevää muistisairautta, kuten Alzheimerin tautia.

Suosituksessa todetaan lisäksi, että joka kolmas yli 65-vuotias suomalainen kokee muistioireita.

Lääkkeettömät keinot

Uusi Käypä hoito -suositus painottaa lääkkeettömiä keinoja ensisijaisena hoitona myös niin sanotuille käytösoireille. Käytösoire-termillä tarkoitetaan usein "toistuvaa, ulkopuolisen silmin hankalaa käyttäytymistä, joka viestii muistisairaan ihmisen tarpeista tai kärsimyksestä ja kuormittaa lähiympäristöä". Koska niin sanotuissa käytösoireissa on yleisesti kysymys muistisairaan ihmisen reaktioista, tunnetilojen ja tarpeiden ilmaisuista sekä kommunikaatiosta, voi niitä myös helpottaa lääkkeettömin keinoin.

Käypä hoito -suosituksessa on tutkittua tietoa lääkkeettömän hoidon vaikuttavuudesta. Muun muassa musiikkiterapiaa ja ryhmätoimintaa suositellaan lieventämään käyttäytymisen muutoksia. Lisäksi tuore suositus korostaa läheisiin ja hoitohenkilökuntaan kohdistuvia, kommunikaatiota ja ihmislähtöistä hoitoa edistäviä interventioita sekä aidosti tarpeita vastaavaa hoitoa.

Turvallisuus

Päivitetyssä suosituksessa nostetaan esiin myös turvallisuudesta huolehtiminen osana muistisairaan ihmisen hoitoa. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi ampuma-aseiden hallussapitoasiat ja ajolupa, josta on lisätty suositukseen oma osionsa.

Lievä muistisairaus on aina este raskaiden ajoneuvojen kuljettamiselle, mutta henkilöauton ajoterveysvaatimukset voivat vielä täyttyä. Suosituksen mukaan ajoterveyden säännöllinen arviointi onkin osa yksilöllistä hoitosuunnitelmaa.

Tutumpia termejä

Käypä hoito -suosituksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joten suosituksessa käytetään ammattitermistöä. Päivitetyssä suosituksessa osalle termeistä on kuitenkin löydetty aiempaa luontevammat suomenkieliset vastineet. Esimerkiksi kognitiiviset ongelmat ovat korvautuneet tiedonkäsittelyn ongelmilla, vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä muutettu aivoverenkiertosairauden muistisairaudeksi ja frontotemporaalinen dementia selkiytetty otsalohkodementialla.

- On tärkeää, että muistisairaita ihmisiä kohdatessa sanasto on ihmiselle itselleen ymmärrettävää. Muistiliitto on jo lähes kymmenen vuoden ajan tehnyt muistisairauksista käytettävää termistöä ymmärrettävämmäksi ammattikielen sijaan. Me olemme esimerkiksi puhuneet verisuoniperäisestä muistisairaudesta, painottaa Kuusterä.

Lisätietoa:

  • Muistisairauksien Käypä hoito -suositus (Duodecim 27.1.2017). Lääkäriseura Duodecim julkaisee riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lääkärit ja terveydenhuollon henkilöstö käyttävät suosituksia hoitopäätösten pohjana. Suosituksista tuotetaan myös tiiviimmät potilasversiot.
  • Muistiliiton käsitteistö

Kirsti Kuusterä
asiantuntija, kansallisen muistiohjelman järjestöllinen toteuttaminen
puh. 09 6226 2012, 044 727 7400
kirsti.kuustera@muistiliitto.fi

20.04.2019Kysely muistisairaille ja omaisille sosiaali- ja terveyspalveluista
20.02.2019Muistikukko 1/2019
31.12.2018Muistikukko 4/2018
05.09.2018MuistiKukko 3/2018
03.08.2018Haemme vertaistoiminnan ohjaajaa Iisalmeen
26.02.2018Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
09.11.2017Muistisairas on vaikeavammainen
31.10.2017Yhdistyksen syyskokous
05.09.2017Muistikukko 3/17
16.08.2017TERVETULOA seminaariin
28.07.2017Syksyn tapahtumia päivitetty
30.06.2017Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen
09.06.2017Maailman terveysjärjestö lanseeraa maailmanlaajuisen muistiohjelman
23.05.2017Järjestöjen asemaa vahvistetaan uudessa valinnanvapaus- mallissa
23.05.2017Muistiliitto mukana Kuntoutusverkoston kannanotossa monialaisen kuntoutuksen puolesta
23.05.2017Muistisairaat erikoishuomioon kotihoidossa
09.05.2017THL: Muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa puutteita - katso oman kuntasi tilanne
20.04.2017Muistiaktiivit
18.04.2017Muistiliitto Vammaisfoorumin jäseneksi
22.03.2017Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty
22.03.2017Muistikukko 1/2017
10.03.2017Pohjois-Savon Muisti ry kevätkokous
14.02.2017Muistisairauksien Käypä hoito -suositus päivitetty
13.02.2017Tavoitteena muistiystävällinen Suomi!
25.01.2017KUTSU Sinulle työikäinen, jolla on todettu muistisairaus
05.01.2017Muistisairaus ja omannäköinen elämä ? mahdollinen yhtälö!
20.09.2016Maailman Alzheimer-raportti 2016 (ADI) julkaistu
20.09.2016Muistikukko 3/2016
08.07.2016MUISTIKONFERENSSI 2016
03.06.2016Muistikukko 2/2016
05.05.2016Eduskunnassa lakialoite edunvalvontaan liittyen
05.05.2016Muistiliiton kanta omais- ja perhehoitoon
05.05.2016Muistiranneke tuo turvaa omannäköiseen elämään
11.04.2016MuistiKukko 1/2016
02.03.2016Tee edunvalvontavaltuutus pahan päivän varalle
19.02.2016Uutta materiaalia hyödynnettäväksi vammaispalveluista
10.02.2016Kliininen lääketutkimus Alzheimerin tautiin liittyvän levottomuuden hoidosta, etsimme tutkimushenkilöitä
10.02.2016Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS
05.02.2016VASTAA KYSELYYN VERTAISTUESTA
05.02.2016MUISTINEUVO - tukipuhelin
05.02.2016VASTAA KYSELYYN: Muistiliitto selvittää työikäisten muistisairaiden kokemuksia osallisuudesta
23.12.2015VUODENVAIHTEEN AUKIOLOAIKAMME
22.12.2015MuistiKukko 4/2015
21.12.2015Rauhallista Joulunaikaa ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
07.12.2015Muistathan Pikkujoulut 16.12. Kunnonpaikassa!
16.11.2015Pikkujoulut keskiviikkona 16.12.2015
17.09.2015Muistikukko 3/2015
03.09.2015Maailman Alzheimer-päivän tapahtuma
03.09.2015Muistiviikon ympärillä tapahtuu
26.08.2015Ilmoittaudu muhvityöpajaan
26.08.2015Tuuvistettyä tietoa hoitotahdosta ja edunvalvonnasta
12.08.2015PIRSSILLÄ PITÄJILLE 17.8. ja 19.8.
28.07.2015Keskustelupalsta avattu - tervetuloa vaihtamaan ajatuksia virtuaalisesti!
22.07.2015Muistiluotsin Naisten ryhmä - tule mukaan!
02.07.2015UUSI TOIMIPISTE IISALMEEN!
30.06.2015Kokeile aivotreeniä!
28.06.2015HYPISTELYMUHVEJA MUISTILUOTSISSA
09.06.2015Kuntosaliryhmään etsitään ohjaajaa
09.06.2015Muistikukko 2/2015 on ilmestynyt
09.06.2015Uusi vertaiskurssi tulossa työikäisille
06.05.2015Tilaa vuokrattavana
06.05.2015Kunta.net tietoa Hoitotarvikejakelusta
06.05.2015Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset
19.03.2015MuistiKukko 1_2015
17.03.2015Elä unoha evväitä
17.03.2015Oikeus Kelan lääkinnälliseen kuntoutukseen laajenee
17.03.2015Neurologisesti vammaiset ja sairaat ihmiset jäävät ilman asianmukaista palvelusuunnitelmaa
06.02.2015Muistiliitto on julkaissut uuden esitteen työiässä sairastuneelle
27.01.2015VÄITE: Muistisairaita potilaita rajoitetaan hoidossa turhaan
26.01.2015Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärä vähenee
15.01.2015Dementia sotkee perinnönjakoja ? testamentteja julistettu pätemättömiksi
14.01.2015Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun muistutukseksi
19.12.2014Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2015
16.12.2014MUISTIKUKKO 4_2014
24.11.2014Siilinjärvellä vuoden 2014 laatuterveyskeskus
20.11.2014Sopeutumisvalmennus on muutosten edessä
20.11.2014Omaishoitajille lisää terveystarkastuksia
19.11.2014VÄLITÄ TUNNE Uusi opas
14.11.2014Väitöstutkimus: Vanhusten kotihoitoa pitäisi uudistaa Juttuseurakin on tärkeää
05.11.2014Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikkö hakee tutkimushenkilöitä
21.10.2014Suurista laivoista
21.10.2014MUISTIKUKKO 3_14
07.10.2014Saako muistisairaita etsiä henkilöpaikantamilla? "Käyttöä totuteltava ajoissa"
06.10.2014Eläkeiän nosto toisi Alzheimer-potilaat työterveyteen
02.10.2014Uutta tietoa Huntingtonin taudin varhaisvaiheesta
02.10.2014Muisti pätkii töissä ? testaa oletko riskiryhmässä
26.09.2014Muistitestiin meneminen on ikäihmiselle kova paikka
19.09.2014Eläkeiän nosto toisi Alzheimer-potilaat työterveyteen
19.09.2014Varmista välkky vanhuus ? haasta aivoja arjessa
19.09.2014Muistisairaiden ja läheisten kannanotto 19.9.2014Kuka omistaa elämäni?
19.09.2014Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen etenee ? muistisairaiden hoitokäytäntöön muutoksia
19.09.2014Muistisairaiden ääni kuuluviin yhteiskunnassa ? Muistiliitto kehottaa välittämään
19.09.2014Vakuuttavaa tietoa muistisairauden riskin pienentämisestä
11.09.2014Uusi Muistikukko on ilmestynyt
10.09.2014Valtakunnallinen Muistiviikko viikko 38
24.07.2014Elintavoilla voi parantaa muistia iäkkäänäkin. Miljoonat dementiatapaukset voidaan estää
23.07.2014Merkittävä läpimurto muistihäiriöiden ehkäisyssä
18.07.2014Liikkumalla ehkäiset muistisairauksia; Sari Sarkomaa
18.07.2014Hyvä ruokavalio auttaa muistisairaita

Näytä lisää »