Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta

26.02.2018

Lähde:www.UEF.fi

Väitös sosiaalityön alalta

Väittelijä: YTM Sointu Riekkinen-Tuovinen

Aika ja paikka: 2.2.2018 klo 12, Kuopion yliopistollisen sairaalan auditorio 1, Kuopio.

Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella vanhustyössä tarvittaisiin enemmän gerontologista mielikuvitusta eli kykyä kyseenalaistaa arjen itsestäänselvyydet. Yhteiskuntatieteiden maisteri Sointu Riekkinen-Tuovisen väitös osoittaa, että fyysinen perushoito dominoi ja aikatauluttaa vanhustyön arkea sosiokulttuuristen ulottuvuuksien jäädessä toissijaiseksi. Vanhustyössä sosiokulttuurisuus on monelta osin ulkoistettua eli muiden kuin yksikön omien työtekijöiden tuottamaa.

Ikääntyminen ja vanhuus tulisi nähdä laajemmin, sosiokulttuurisena ilmiönä. Riekkinen-Tuovinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan, mitä sosiokulttuurisuus on vanhustyössä ja mitä se voisi olla erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä. Perushoitoa ei vanhustyössä voi välttää, mutta tutkimuksessa esitetään perushoidon ja sosiokulttuuristen elementtien integroimista. Lisäksi mukaan tulisi liittää pedagoginen ulottuvuus, joka sisältää ohjauksellisuuden ja ihmisen persoonan kasvun.

Vanhustyössä arkea kuormittavien rutiinien vähentäminen, työntekijöiden asenteiden tarkastelu ja luovuus ovat tärkeitä elementtejä. Gerontologinen mielikuvitus antaa tutkimuksen perusteella keinoja toimia uudella tavalla vanhustyössä. Uudenlainen työorientaatio samalla innostaa myös uusia työntekijöitä vanhustyöhön. Tutkimustuloksia voidaankin hyödyntää laajasti niin käytännön vanhustyössä kuin opetuksessa.

Tutkimuksessa haastateltiin vanhustyöntekijöitä ja analysoitiin vanhusten asumisympäristöjen hoito- ja palvelusuunnitelmia sekä havainnoitiin sosiokulttuurisuuden ilmenemistä. Tutkimustulosten pohjalta muodostettiin suositukset kokonaisvaltaiseen työorientaatioon vanhustyössä.

Vanhustyössä terveystieteellinen näkökulma on korostunut teorian ja käytännön tasolla. Viime vuosina sosiaalitieteellistä näkemystä on kuitenkin alettu korostaa. Vanhusten asioiden katsotaan kuuluvan lähes pelkästään terveydenhuollon alaan, vaikka palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Aiemmissa vanhustyöhön liittyvissä tutkimuksissa on myös tullut esiin, että erilaisissa vanhusten asumis- ja hoivapaikoissa vanhusten fyysisen ulottuvuuden huomiointi on ollut keskiössä.

YTM Sointu Riekkinen-Tuovisen sosiaalityön alan väitöskirja ”Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa. Tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marjaana Seppänen Helsingin yliopistosta sekä kustoksena dekaani Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.

Sointu Riekkinen-Tuovinen on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuoppakankaan lukiosta Varkaudesta vuonna 1984. Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen hän on toiminut muuan muassa puutarha-alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla kodinhoitajana ja lähihoitajana. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2005. Riekkinen-Tuovinen on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ensin sosiaalityöntekijänä ja vuodesta 2011 alkaen somaattisten erikoisalojen sosiaalityön esimiehenä. Vuoden 2018 alusta hän aloitti sosiaalityön palvelulinjajohtajana Kysissä.

Väitöskirja:

Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa : : tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä
Riekkinen-Tuovinen, Sointu
Itä-Suomen yliopisto,2018
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies.,164 (pdf, 2.6 MB)

16.09.2019Muistikukko 3
16.09.2019MUISTIVIIKKO
29.05.2019Muistikukko 2/2019
20.02.2019Muistikukko 1/2019
31.12.2018Muistikukko 4/2018
05.09.2018MuistiKukko 3/2018
03.08.2018Haemme vertaistoiminnan ohjaajaa Iisalmeen
26.02.2018Fyysisen perushoidon aikatauluttamaan vanhustyöhön tarvitaan gerontologista mielikuvitusta
29.01.2018Uusi hanke: Muistin eväät - toimintaa ruuan voimalla
09.11.2017Muistisairas on vaikeavammainen

Siirry arkistoon »