Tuetut lomat


Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ryPerustietoa tuetuista lomista

Tuettujen lomien perusteisiin voi tutustua seuraavien MTLH:lta usein kysyttyjen kysymysten pohjalta:


Kuka voi hakea tuettua lomaa ja millä perustein lomatukea myönnetään?


Maaseudun terveys- ja lomahuollon (MTLH) tuettua lomaa voivat hakea eri- ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. Lomia järjestetään erikseen lapsiperheille, aikuisille ja eläkeikäisille. Lomalle hakeutuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

MTLH lomat ovat ryhmämuotoisia. Yleislomat on tarkoitettu avoimesti haettavaksi kaikille lomatuen tarpeessa oleville. Erityislomia voivat hakea kyseiseen kohderyhmään kuuluvat lomanhakijat.

MTLH:n tuetut lomat järjestetään STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Tuen myöntäminen perustuu Valtioneuvoston päätökseen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEA:n erillisohjeisiin.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija itse perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti hakemuksessa. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ensikertalaisuus, tulotiedot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin myönnetty lomatuki. Hakemukset käsitellään MTLH:ssa ja lomaryhmät muodostetaan pian hakuajan päätyttyä. Lomatuki myönnetään em. perusteiden pohjalta eniten tarvitseville.


Kuinka usein tuetun loman voi saada?

Mikäli lomalle valinnan kriteerit täyttyvät, lomatukea voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin kerran, mutta korkeintaan joka toinen vuosi. Esimerkiksi jos henkilö on ollut jonkin lomajärjestön tuetulla lomalla kesäkuussa 2017, hän voi saada lomatukea uudestaan aikaisintaan tammikuussa 2019. Poikkeus voidaan tehdä omaishoitotilanteissa tai vaikeissa elämäntilanteissa.


Paljon tuettu loma maksaa?

Lomasta maksetaan omavastuuosuus, josta lähetetään lasku loman kutsukirjeen yhteydessä. Omavastuuosuus on 20€/henkilö/vuorokausi aikuisilta ja 17-vuotta täyttäneiltä. Alle 17-vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta.


Mitä tuettu loma sisältää?

Tuettu loma sisältää täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen, perhelomilla lapsille iltapala), majoituksen jaetuissa 2 hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa sekä ryhmälle suunnatun lomaohjelman. Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.


Kuinka lomatukipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille?

Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan loman saaneille. Kutsu lomalle lähetetään noin kahta kuukautta ennen loman alkua MTLH:sta joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen. Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei ilmoiteta.

Erityislomat Muistiyhdistykset

Valtakunnalliset Muistiyhdistysten lomat.

Muistiyhdistysten toimijoita mukana lomalla

Pohjois-Savossa toteutettavat lomat:

  • Omaishoitaja ja hoidettava -loma/ Kylpylähotelli Kunnonpaikka 8.3-13.3.2020 - JO TOTEUTUNUT
  • Omaishoitaja ja hoidettava -loma/ Kylpylähotelli Kunnonpaikka 25.10-30.10.2020

Lomalle haetaan täyttämällä MTHL:n lomatukihakemus.

Sähköinen hakemus suoraan MTHL:N sivuilla tästä.


Hakemus lomalle tulee palauttaa 3 kk ennen loman alkua suoraan MTLH:lle. Myönteisistä päätöksistä MTLH ry ilmoittaa tuen saajalle noin 2 kk ennen loman alkamispäivää!