Sopeutusvalmennus- ja kuntoutuskurssit

Sopeutumisvalmennus on yksilö- tai ryhmä-, avo- tai kurssimuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä arjessa ja kotona selviytymistä ylläpitämällä ja vahvistamalla toimintakykyä ja edistämällä läheisten jaksamista ja voimavaroja.

Yleisimmin sopeutumisvalmennusta on järjestetty ryhmäkursseilla. Sairastuneet viettävät yleensä kurssilla koko ajan, ja läheiset usein osan ajasta. Ohjelmaa voi olla sekä yhteisesti että eriytetysti.

Kurssin alussa kartoitetaan haastatteluin ja testein kuntoutujan elämäntilanne ja toimintakyky, joiden pohjalta luodaan kurssille tavoitteet yhdessä sairastuneen ja hänen läheisensä kanssa. Tavoitteet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja / tai kognitiivisia.

Sairastuneille on tarjolla esimerkiksi erilaisia muistijumpparyhmiä, rentoutusta, toimintaterapiaa, liikuntaa ja keskusteluryhmiä. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia vertaistukeen ja antaa keinoja arjessa elämiseen. Läheisille annetaan tietoa muistisairauksista, sen aiheuttamista muutoksista ja käytösoireista sekä tarpeellisista tuki- ja apumuodoista. Kursseilla käydään myös läpi sairastumisen aiheuttamia tunteita. Tärkeää on koko perheen psykososiaalinen tukeminen ja konkreettiset keinot arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen.

Sopeutumisvalmennuksen työryhmässä voi olla mm. hoitaja, sosiaalityöntekijä sekä fysio-, toiminta- ja psykoterapeutti. Sopeutumisvalmennusta rahoittavat Kela, Raha-automaattiyhdistys ja sairaanhoitopiirit.Kelan sopeutumisvalmennuskurssit muistisairaille ihmisille on tarkoitettu alle 76-vuotiaille, joille muistisairaus aiheuttaa psyykkisiä ja fyy­sisiä tai sosiaalisia rajoituksia ja joiden on perusteltua olettaa hyötyvän kurssista. Kuntoutujalla tulee olla asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, verisuoniperäinen muistisairaus tai Parkinsonin tauti ja vaikeuksia tiedonkäsittelyssä tai näiden yhdistelmä. Huomioitavaa on, ettei otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus ole kurssin hakuperusteissa.

Kelan kurssit ovat 5 vuorokauden laitosmuotoisia perhekursseja, joihin osallistuu kuntoutujan lisäksi aikuin­en omainen tai läheinen. Kurssille voi osallistua myös ilman omaista, mikäli kuntoutujan muistisairaus on hyvin lievä. Yhdelle kurssille mahtuu 10 kuntoutujaa ja 10 omaista. Kursseille hakeudutaan Kelan kautta ja hakemiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto

Tietoa Kelan kuntoutus- ja sopeutusvalmennuskursseista löytyy tästä.

Kurssitarjontaan tästä

Ohjeet kuinka haet kursseille löytyy täältä.