MUISTIKKA-hanke

Nettisivut suoraan: www.muistikka.fi

MUISTIKKA-hanke on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja Pohjois-Savon Muistiyhdistyksen hallinnoima kehittämisavustus (C) vuosille 2016-2018.

MUISTIKKA-hankkeen tavoitteena on toimintamallien kehittäminen kehitysvammaisten henkilöiden muistisairauksien tunnistamiseen ja tukeen sekä kartoittaa järjestölähtöisen tukitoiminnan tarve muistisairaille kehitysvammaisille tai/ja heidän läheisilleen ja lähi-ihmisille. MUISTIKKA-hanke tuottaa infomateriaalia sekä työkaluja muistioireiden tunnistamiseen ja seuraamiseen arjessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu ikääntyviin kehitysvammaisiin henkilöihin, joilla on muistiongelmia tai/ ja sen kaltaisia muita oireita, jotka mahdollisesti viittaavat muistisairauksiin.

Kehitysvammaisten henkilöiden elinikä nousee jatkuvasti ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Samalla kun kehitysvammaisten
elinikä on noussut, myös ikään liittyvät muutokset ovat tulleet yleisemmiksi. Kehitysvammaisilla esiintyy muistisairautta jopa 2-3 kertaa yleisemmin kuin normaaliväestöllä. Heillä on yhtäläinen oikeus muistisairausdiagnoosiin ja sopivaan oikea-aikaiseen hoivaan/hoitoon ja tukeen kuin valtaväestölläkin.

Muistisairauksien tunnistaminen kehitysvammaisilla henkilöillä on haasteellista. Tutkimusmenetelmiä tulisikin muuttaa heille
soveltuviksi niin, että hoitopolku toteutuu. Läheisten ja lähi-työntekijöiden valmiutta kehitysvammaisten oireiden seurantaan ja arviointiin tulee kehittää muistiongelmien tunnistamista palvelevaksi.

Kehitetyt toimintamallit juurrutetaan kehitysvammaisten
henkilöiden, lähityöntekijöiden ja lähi-ihmisten saataville asumispalveluyksiköihin sekä osaksi Muistiyhdistysten ja Muistiluotsikeskusten työtä alueellisesti ja hyvinä käytäntöinä valtakunnallisesti.

Yhteistyökumppanina on Savon Vammaisasuntosäätiö (SAVAS), Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala) ja Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky) lisäksi yhteistyötä tehdään muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Meidät tavoitat Pohjois-Savon Muisti ry:n tiloista
(Lapinlinnankatu2) tai alla olevien yhteystietojen kautta.

Lue esitteemme tästä.

Nettisivut www.muistikka.fi

Maria Eriksson

projektipäällikkö

p. 044 066 1228

maria.eriksson@psmuisti.fi

Kaija Valta

muistiohjaaja

p. 044 066 1271

kaija.valta@psmuisti.fi