Liity jäseneksi, pääset tiedon ja tuen piiriin!

Yhdistys on muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvinvoinnin edistäjä ja muistiasioiden ja kuntoutuksen puolestapuhuja.

Yhdistyksen jäsenmaksut:
  • Varsinainen jäsen 20,00 €/ kalenterivuosi
  • Perhejäsen 10,00 €/ kalenterivuosi (Perhejäsen voi olla varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muualla asuva lapsi)
  • Kannattajajäsen jäsenmaksu on 50,00 €/ kalenterivuosi (Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa)

Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun tilille
FI81 4600 2120 008950 ja täyttämällä liittymislomakkeen.

Jäseneksi jo liittyneet saavat jäsenmaksulaskun jatkossa postitse. Laskuun lisätään kolmen euron laskutulisä. Maksamalla laskun ennen laskun lähetystä välttää laskutuslisän.


Monta hyvää syytä liittyä:

  • valtakunnallinen MUISTI -jäsenlehti ja paikallinen Muistikukko-lehti neljä kertaa vuodessa. Yhteensä kahdeksan lehteä!
  • mahdollisuus toimia, osallistua ja vaikuttaa
  • maksutonta neuvontaa ja ohjausta muistisairauksista
  • vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa

Tutustu Muistikukko-lehteen!