Liity jäseneksi, pääset tiedon ja tuen piiriin!


Yhdistys on muistisairaiden ja heidän omaistensa hyvinvoinnin edistäjä ja muistiasioiden ja kuntoutuksen puolestapuhuja.

Yhdistyksen jäsenmaksut:
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20,00 €/ kalenterivuosi
Perhejäsenen jäsenmaksu on 10,00 €/ kalenterivuosi
Perhejäsen voi olla varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muualla asuva lapsi
Kannattajajäsen jäsenmaksu on 50,00 €/ kalenterivuosi

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa


Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun tilille
FI81 4600 2120 008950 ja täyttämällä linkistä löytyvän lomakkeen.

Jäsenmaksun jo maksaneet saavat jäsenmaksulaskun jatkossa postitse.

Jäseneksi liittymislomake


Monta hyvää syytä liittyä

- valtakunnallinen MUISTI -jäsenlehti ja paikallinen
Muistikukko-lehti neljä kertaa vuodessa, yhteensä kahdeksan lehteä
- mahdollisuus toimia, osallistua ja vaikuttaa
- maksutonta neuvontaa ja ohjausta muistisairauksista
- vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa
- yms.


Tutustu Muistikukko-lehteen tästä.

Jäsenmaksulla saat 4 MUISTI- ja 4 MuistiKukko-lehteä vuodessa.