Lähiavustajapalvelu

Pohjois-Savon Muisti ry tarjoaa muistisairaan ja hänen omaisensa tueksi lähiavustajapalvelua ja kotilomitustoimintaa(Kuopiossa). Palveluiden tavoitteena on tukea muistisairaan henkilön kotihoitoa sekä häntä hoitavan omaisen jaksamista. Palvelut toimivat myös muistisairaan kuntouttavana toimintana ottamalla avustettava henkilö mukaan arjen askareisiin.
Lähiavustaja toimii perheen kanssa tehdyn yksilöllisen palvelusopimuksen mukaan ja on arjen apuna ulkoilussa, ruoanlaitossa ja muissa kevyissä kotitöissä. Hän toimii tarvittaessa asiointi- ja saattajapalveluna esimerkiksi lääkärikäynneissä. Lähiavustaja on omaisen poissa ollessa muistisairaan seurana ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Jos olet kiinnostunut palveluista, ota yhteyttä palveluohjaajaan 040 575 5948


OMAVALVONTASUUNNITELMA


Esite Iisalmi

Esite Lapinlahti

Esite Kuopio