Muistin eväät

- toimintaa ruuan voimalla -hanke (2018-2019) on jatkumoa Elä unoha evväitä -projektillemme (2014-2017).

Hanke jatkaa hyvää ravitsemusta tukevan tiedon ja käytännön ohjaustapojen levittämistä kotona asuvan ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa monialainen Muistin eväät -ravitsemuskuntoutusmalli osaksi kunnan kotihoidon toimivaa hoitotyön käytäntöä. Toimintamalli on hyödyksi, kun kotihoidon ammattilainen arvioi ja havainnoi muistisairaan ihmisen ravitsemustilaa, ravinnonsaantia ja ravitsemushoidossa huomioitavia taustatekijöitä, jotta kotona asuminen mahdollistuisi. Sosiaali- ja terveysammattilaisille tarjotaan työvälineitä muistisairaan ihmisen ravitsemusohjaukseen.

Hanke toimii yhdistyksemme toiminta-alueella eli Pohjois-Savon maakunnassa. Hanketyötä tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoa muistaevaat.fi


Projektipäällikkö
Tarja Puustinen
puh. 044 066 1270
etunimi.sukunimi@psmuisti.fi