Kelan sopeutumisvalmennuskurssit:

Kunnonpaikka

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi, parikurssi

Kenelle:

Sopeutumisvalmennuskurssinkohderyhmänä ovat alle 76- vuotiaat joko varhaisen vaiheen tai lieväämuistisairautta (MMSE alle 22p.) sairastavat henkilöt sekä heidän puolisonsa. Muistisairaus voi olla esim. Alzheimerin- tai Lewyn kappale tauti,vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa sekä kuntoutujan toimintakykyä tulee voida turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla. Kuntoutustarpeen arvio on tehty enintään 12kk ennen kuntoutuksen alkua. Kuntoutujalla tulee olla myös riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan kuntoutustiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Vuoden 2018 kuntoutuskurssit
kurssinumeroineen ja aikatauluineen.

Kurssinumero 68395, aloitus 1.10.2018

Kurssinumero 68396, aloitus 12.11.2018

Kurssiesite tästä

Hyvinvointia ja toimintakykyä eläkevuosiin

IKKU – Kuntoutus ikääntyneille

Kenelle:

Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville
yli 68-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville henkilöille, joille
sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutukseen hakeutuvalla tulee kuitenkin olla riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäkseen osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos tulee olla yli 24.

Kurssien kurssinumerot ja aloitusajankohdat


Kurssiesite tästä

Omaishoitajien kuntoutuskurssit 2018

Kenelle:

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka avustavat tai hoitavat läheistään päivittäin, sekä omaishoitajille, joilla on omasta terveydentilastaan tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi riski siihen että arjen toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai tulee alentumaan.

Kuntoutujalla itsellään tulee olla riittävästi toimintakykyä jotta hän kykenee toimimaan kuntoutuksen aikana ilman jatkuvaa avustamista.

Vuoden 2018 alkavat
kurssit kurssinumeroineen:

Kurssinumero 68642: 21-25.5.2018, 3-7.11.2018

Kurssinumero 68643: 26-30.11.2018, 13-17.5.2019

Kurssiesite tästä

Lisätitetoa:

Kunnonpaikka:

kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut:

Jani Heikkurinen,

asiantuntija
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

puh. 044 788 9493


www.kunnonpaikka.com
www.kela.fi

VETREA

Iisalmi: Pohjolankatu 15, 74100 Iisalmi

Joensuu: Nepenmäenkatu 2, 80200 Joensuu

Muistisairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Kenelle:

Kohderyhmänä ovat muistisairauksia sairastavat alle 76-vuotiaat työelämästä poissa olevat, työelämässä olevat tai kuntoutustuella olevat aikuiset. Kurssi on parikurssi, joten myös omainen osallistuu kurssille


Kurssit on tarkoitettu kuntoutujille, joilla on varhaisen vaiheen muistisairaus kuten lievä Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma, Parkinsonin taudin aiheuttama dementia tai näiden yhdistelmä. Heille joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi ja jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta yhdessä omaisensa kanssa.

http://www.psmuisti.fi/ UA-22565021-1