Elä unoha evväitä -projekti

(2014-2017) kotona asuville ikääntyneille muistisairaille ihmisille ja omaisille.

Projektin tavoitteena on kehittää käytäntöön juurrutettava ravitsemuskuntoutuksen toimintamalli, jolla tuetaan kotona asuvan ikääntyneen muistisairaan ihmisen ja häntä hoitavan omaisen hyvää ravitsemusta ja siten toimintakykyä.

Toimintamalli on hyödyksi, kun kunnan kotihoitohenkilöstö arvioi ja havainnoi muistisairaan ihmisen ravitsemustilaa, ravinnonsaantia ja ravitsemushoidossa huomioitavia taustatekijöitä, jotta kotona asuminen mahdollistuisi. Ammattihenkilöstöä koulutetaan muistisairaiden ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksesta.

Elä unoha evväitä -projekti toteutetaan yhteistyössä Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n, Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon Martat ry:n, Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektia tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoa muistaevaat.fi

Projektipäällikkö

Tarja Puustinen
puh. 044 066 1270
etunimi.sukunimi@psmuisti.fi

http://www.psmuisti.fi/ UA-22565021-1